Serdecznie wita Chrześcijańska Społeczność w Lidzbarku

_I5A2746

Serdecznie witamy na stronie Chrześcijańskiej Społeczności w Lidzbarku! Jesteśmy ludźmi, których życie zmieniła i nadal zmienia, osoba Jezusa Chrystusa. Jest On naszym Panem i Zbawicielem, który pokazał nam drogę do swego miłującego Ojca w niebie, bowiem tylko dzięki Panu Jezusowi, możemy mieć pewność zabawienia. On powiedział „Kto słucha Słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem lecz przeszedł ze śmierci do żywota „Jan. 5;24. Apostoł Paweł napisał „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz. 5,1). Skąd o tym wszystkim wiemy? Z nauki Pisma Świętego, ponieważ tylko dzięki lekturze tej wspaniałej księgi, możemy poznać prawdziwą naturę i charakter Boga i Jego miłość do grzeszników.

Czytaj sam tę Księgę i proś Boga o właściwe poznanie.

Więcej informacji o tym co Bóg czyni z nami i pośród nas oraz początki i rozwój naszej wspólnoty znajdziesz na naszej stronie. Możesz tam również przeczytać w co wierzymy, jakie są misje i cele naszej społeczności, gdzie i kiedy się spotykamy. Jeśli masz ochotę i czas zapoznać się z interesującymi publikacjami czy kazaniami, skorzystaj z zakładek: „czytelnia” i „kazania”. Natomiast jeśli chciałbyś porozmawiać z kimś o Bogu – oczywiście służymy pomocą – nr tel. znajdziesz w zakładce „kontakt”.

Mamy nadzieję, że ta strona zachęci Cię do osobistego poznania żywego Boga, który jest stały i niezmienny i szuka ludzi, z którymi mógłby mieć osobistą relację.

Społeczność chrześcijańska